Dr. Öğr. Üyesi İDRİS AKKUZU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İDRİS AKKUZU

T: (0282) 250

M iakkuzu@nku.edu.tr

W iakkuzu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2003-2009
Tez: (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT TEORİSİ
Öğrenim Yılları: 2001-2003
Tez: (2003)
Lisans
Üniversite: ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Osmanlıca:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
2016-
Yrd. Doç. Dr. GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY (İSKOÇYA)
2013-2014
Yrd. Doç. Dr. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT
2011-2016
Yrd. Doç. Dr. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
2009-2011
Araş. Gör. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT
2006-2009
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
2012-2016
Fakülte Kurulu Üyeliği DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / İktisadi Düşünce
Politik İktisat
İktisat Sosyolojisi
İktisat Metodolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , The Commodification Process of Higher Education and the Changing Nature of Academic Labour in Turkey, Critique, vol. 43, 2016.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Makro İktisat Ders Kitaplarında “Keynes”i Aramak, İktisat Dergisi, 2016.
Özgün Makale
2. , İktisada Giriş Ders Kitaplarında “İktisat”ı Aramak, İktisat Dergisi, 2014.
Özgün Makale
3. , Uluslararası Emek ve Sermaye Dolaşımı, İktisat Dergisi, 2008.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Oyunun Ötesinde, Bölüm: Futbol ve Metalaşma: Ekonomi Politik Bir Çerçeve, Yayın Yeri: Notabene, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , The Commodification of Turkish Elite Football and Fan Mobilisations, Association Sport and Politics Group: Sport and the Politics of Exclusion Political Studies, 8th Annual Conference (21.02.2014-24.02.2014).
Tam metin bildiri
2. , International Trade and Ecological Unequal Exchange: the Case of Turkey, EconAnadolu 2013 (19.06.2013-21.06.2013).
Özet bildiri
3. , Economic Crisis in Turkey and International Immigrant Workers, Historical Materialism: Crisis and Critique. Seventh Annual Conference (11.11.2010-14.11.2010).
Özet bildiri
4. , Küresel Ekonomik Kriz ve Göçmen İşçi Gelirleri (Remittances): Gelişmekte olan Ülkeler ve Türkiye Üzerindeki Etkileri, 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı (01.09.2010-03.09.2010).
Tam metin bildiri
5. , Migrant Remittances as a Household Strategy : The Case of Turkey, EADI Conferences (21.06.2008-24.06.2008).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Mediterranean Journal of Social Sciences.
Uluslararası Dergi
Katıldığı Kurslar
Ekonomi Yaz Seminerleri, Yer:Pamukkale Üniversitesi.